Naše vize

Život je otázkou víry,

víra předurčuje budoucnost.

Naše cíle

Spokojený investor,

perfektně odvedená práce.

Naše hodnoty

Bezpečnost jak pracovníků,

tak bezpečná realizace skalního díla.

Firma Rock works, s.r.o. se základnou v Krkonoších, byla založena 7. leden 2019. Zastřešuje zkušené pracovníky, tvořící spolehlivý základ, pro horolezecké práce ve výškách a nad volnou hloubkou.

Navazuje na více jak patnáctileté podnikání na živnostenský list.

V oboru výškových prací, jsme prošli prakticky vše, od sběru šišek, mytí oken, nátěrů stožárů a fasád, rizikové kácení stromů, likvidace ledů a rampouchů ze střech, opravy a rekonstrukce střech, opravy a rekonstrukce panelových domů, opravy komínů, demontáž výtahových šachet, práce v těžko přístupných a rizikových místech, až po sanace skal, které se stalo naší specializací.

Dnes jsme schopni samostatně zajistit:

 • výškové práce
 • sanace skalních masivů
 • vykácení, rizikové kácení
 • očištění skalních stěn od vegetace 
 • očištění skalních stěn od zvětralých a uvolněných kamenů
 • vyčištění spár, jejich betonování a podezdívky
 • těžba kamene pneumatickými nástroji
 • dělení skal a kamenů hydraulickými klíny - Darda
 • vrtání skal a kamene
 • vrtné práce Lumesou
 • osazování svorníků CKT, IBO
 • rekonstrukce mostních pilířů a zdí
 • injektáž
 • ochranné nátěry
 • montáž oplocení a plotů
 • kotvení nestabilních skalních bloků
 • kompletace bezpečnostní sítě Maccaferri, Steelgrid aj.
 • montáž dynamických bariér Geobrugg
 • realizace záchytných a ochranných sítí
 • kompletní zabezpečení skalního masivu

 

Působíme po celé České Republice, viz. mapa dole.

Poslední projekty

Ročně realizujeme různé projekty, horoleckou technikou.