Informace

Tam, kde není možné zabezpečit skalní masiv ochranným pletivem ať z technických, ekonomických či morfologických důvodů, nabízí dynamické bariéry a záchytné ploty velice efektivní a ekonomicky přijatelné řešení.

Dynamické bariéry a ploty slouží zejména k zachycení uvolněných jednotlivých kamenů, které by bez tohoto zabezpečení ohrožovali životy, majetek či plynulost dopravy na rizikových místech.

Ukázka práce

Kompletně zrealizované skalní dílo na traťovém úseku Povrly - Děčín hl.n., je typickou ukázkou realizace dynamických bariér a záchytných plotů, zvyšující  bezpečnost na provozované trati. 

Dynamické bariéry a záchytné ploty

Kompletně zrealizovaná skalní díla

Hotové zakázky