Informace

Při sanaci sklal, dochází k těžbě horninového materiálu z rizikových partií skalních masivů pneumatickými nástroji. Tam, kde se vyskytuje vyšší tvrdost hornin a nelze pro trhání kamene použít výbušnin, je možné jej nahradit, velice efektivními hydraulickými klíny Darda. Bez tříštivého účinku, bez tlakové vlny, absolutně bezpečné.

Darda - hydraulický klín

Technologie Darda je v současné době nejefektivnější metodou trhacích prací, používá se v kombinaci s pneumatickými vrtačkami.

Pneumatická sbíjecí kladiva

Pneumatická sbíjecí kladiva se používají k těžbě hornin o nižší tvrdosti

Těžba a dělení hornin
Hotové zakázky