Informace

Pro zabezpečení skalních masivů, je potřeba kotvení nestabilních skalních prvků a kotvení ocelových vysokopevnostních sítí. Kotvení se provádí vrtáním děr s následným osazením kotevního materiálu CKT, IBO a jeho vhodným zajištěním, buď injektáží nebo lepením. U dynamických bariér se zpravidla používají lanové kotvy, kotvené v zemi.

Vrtné práce pneumatickými vrtačkami Permon

Vrtání pneumatickými vrtačkami je pouze jen pro opravdové odborníky. Jedná se o velice fyzicky náročnou práci, kde je nutná přesnost vrtání, při které se musí respektovat morfologie skalního masivu tak, abychom byli schopni efektivního kotvení bezpečnostní ocelovové síťě, či zajištění skalních bloků.

 

Vrtné práce Lumesou

Při vrtání větších průměrů a délek vrtaných děr, kde již lidské síly nestačí, je použita lafeta pro upevnění vrtací soupravy za účelem zvýšení její stability a docílení přesnosti a proveditelnosti vrtu.

Vrtné a kotevní práce
Hotové zakázky