2019 - 2020
rok realizace
Povrly - Roztoky
místo realizace
Unigeo a.s.
objednatel

Cílem zhotovení skalního díla, bylo zvýšení stability skalních masivů na traťovém úseku 080138 Povrly Děčín hl.n., vedoucí k zajištění bezpečnosti a plynulosti na provozované trati proti padajicímu kamení a horninových úlomků až bloků z přilehlých strmých svahů.