2019
rok realizace
Adolfov
místo realizace
Chalupáři
objednatel

Jednalo se o kácení vedle stojicích budov, kde nebylo možné využít směrové kácení.