2017
Rekonstrukce trati č. 240 Třebíč

Navržené technické řešení stavby je koncipováno tak, aby došlo k trvalému zajištění dlouhodobé bezpečnosti a plynulosti drážní dopravy.

2016
Nátěr konstrukce

Nátěr konstrukce na reklamní banery

2016
Rekonstrukce trati č. 240 Vladislav u Třebíče

Navržené technické řešení stavby je koncipováno tak, aby došlo k trvalému zajištění dlouhodobé bezpečnosti a plynulosti drážní dopravy.

2015
Modernizace silnice II/315 Krasíkov - Tatenice - hr. Pk

Sanace skal pro zajištění bezpečnosti a plynulosti silniční dopravy.