Pravidelná školení

Bezpečnost a ochrana zdraví při práci je důležitou součástí práce ve výškách a nad volnou hloubkou, kterou mohou vykonávat pouze lidé zdravotně a odborně způsobilí.

Proto, ve spolupráci s firmou SPECIAL TREE CARE, s.r.o. https://jistise.cz/ , dbáme o pravidelná proškolení našich pracovníků, spolupracovníků, kamarádů. 

Proškolení zabezpečení pracovníků pomocí osobních ochranných prostředků proti pádu z výšky (OOPP). Seznámí s kompletním sortimentem výrobků firem Rock Empire, Ocun, Singing Rock, Petzl, Lanex, Snaha a Kong. Získání přehledu o jejich využití v praxi, společně s informacemi, týkajícími se prevence rizik při výškových pracích.

Revize materiálu značek Rock Empire, Singing Rock, Petzl, Alpin Bupex, Lanex / Tendon, Kask, Kong, Raveltik, Grivel, Snaha, Camp, Ocun, DMM. Všichni naši pracovníci OSVČ, DPP mají každoroční revize materiálu tak, abychom si mohli být jisti, že děláme maximum pro jejich bezpečnost na pracovišti.